Produkter

Den här kollektionen beskriver alla de inställningar som du kan ställa in för produkter.

Skapa en tillvalsprodukt

Lär dig hur du skapar en tillvalsprodukt. En tillvalsprodukt kan exempelvis vara en vattentät påse som tillhör huvudprodukten kajak - något som kunderna kan välja till sin bokade produkt om de vill. Tillvalsprodukter är ett smart sätt att tillföra...

Skapa en huvudprodukt

Lär dig hur du lägger till huvudprodukter.   Det första dina kunder ser när de öppnar bokningssystemet är dina huvudprodukter. I bokningssystemet gör vi skillnad på huvudprodukter och tillvalsprodukter . Denna artikel handlar om huvudprodukter...

Skapa & koppla produktkategorier

Lär dig hur du skapar och lägger till produktkategorier för dina produkter.  Produktkategorier möjliggör att du exempelvis kan låta kunderna filtrera efter en viss kategori när de bokar via systemet, som i exemplet nedan.  Gå in på Produkter > Pr...

Så skapar du värdekoder och rabatter

Lär dig hur du skapar värdekoder och rabatter! OBS!  Värdekoder och rabattkoder  är inte samma sak som värdekods typer .  En värdekodstyp är något som du kan sälja till kunden och visas som en produkt i bokningsvyn. När en kund gör ett köp av e...

Så skapar du värdekodstyper

Lär dig hur du skapar värdekodstyper En värdekodstyp är något som du kan sälja till kunden. Det kan exempelvis vara ett presentkort  eller ett klippkort.  OBS!  Värdekoder och rabattkoder  är inte samma sak som värdekods typer .  En värdekods...

Så skapar du en admin-produkt

Lär dig skapa en "admin-produkt".  Det kan ibland vara bra att ha produkter som endast admin har tillgång till, exempelvis om du vill kunna boka under stängda dagar eller utanför öppettider. Låt oss skapa en produkt som heter "enmanskajak -admin" ...

Koppla huvud- och tillvalsprodukter

Lär dig hur du kopplar huvud- och tillvalsprodukter till varandra. När du har skapat en huvudprodukt och en tillvalsprodukt har det blivit dags att koppla dem till varandra. När kunden adderar en tillvalsprodukt till en huvudprodukt när de bok...

Ta bort en produkt

Lär dig hur du tar bort en produkt. Öppna sidan Produkter >  Produkter & upplevelser via menyn .  Öppna den produkten du vill ta bort. Scrolla längst ned på sidan och klicka på knappen "Ta bort produkt". Pssst! Vill du behålla produkten i system...

Skapa ombokningsbara produkter

Lär dig hur du gör en produkt ombokningsbar och vad ombokningsgarantin innebär för din anläggning. Ombokningsgarantin är en mycket bra inställning av många anledningar. Den underlättar både hanteringen av bokningar då man slipper boka om kunder so...

Ändra kapacitet för en produkt

Lär dig hur du ändrar kapacitet för en produkt. Produkter kan generellt kategoriseras in i tre olika typer: de med automatiskt generade starttider under öppettider, manuellt angivna starttider under öppettider, och manuellt angivna starttider ober...

"Under öppettider" vs "Schemalagda datum och starttider"

OBS! Den här artikeln är inte aktuell efter en uppdatering av systemet den 11e maj 2022. Läs istället artikeln om starttidstyper , som är en ny funktionalitet.  Lär dig hur inställningen "Bokningsbar på" fungerar och hur du använder den bäst. In...

Alias: Delad kapacitet mellan produkter

Lär dig hur du delar kapacitet mellan produkter med hjälp utav funktionen Alias. Inställningen är praktisk om en produkt använder en annan produkt; till exempel en kajakkurs som använder sig av enmanskajaker, som också är bokningsbara på din sida....

Lägg till bokningslängder

Lär dig hur bokningslängder fungerar, samt hur du lägger till och kopplar dem till produkter.  Bokningslängder är de tidslänger kunderna väljer mellan när de bokar en produkt, som i exemplet nedan.  Lägg till bokningslängd Gå in på Produkter > Bo...

Skapa säsongsbaserade priser

Lär dig hur du ställer in säsongsbaserade priser för en produkt. Ett säsongsbaserat pris kan gälla vissa veckodagar, datum eller på specifika starttider. Det är ett utmärkt sätt att öka sina intäkter och anpassa sina priser efter efterfrågan.  Det...

Skapa priskategorier

Lär dig hur du skapar priskategorier för din anläggning. Priskategorier gör att du kan variera priserna för samma produkt.  Via menyn, öppna Produkter >  Priskategorier . Kategorin "Vuxen" är automatiskt inlagd. Klicka på "Skapa ny" i övre högra ...

Så här fungerar maxkapacitet och starttidskapacitet

En produkt kan ha en maxkapacitet som gäller för alla starttider, men även ha olika kapaciteter för olika starttider. Så här fungerar det. Automatiskt genererade starttider under öppettider För en produkt som är inställd på "Automatiskt genererade...

Så här fungerar starttidstyper

Lär dig hur du använder starttidstyper för produkter. Produktvalet starttidstyp möjliggör att du kan sätta upp din produkts tillgänglighet på det sättet som passar din anläggning, och produkten, bäst. Det finns tre olika typer, som vi beskriver hä...

Alias - Bra att tänka på

Lär dig hur du använder funktionen "Alias" på bästa sätt! Har du inte tidigare arbetat med alias kan du läsa mer om hur funktionen funkar här .  Alias är en användbar funktion för dig som har två eller fler produkter som delar kapacitet. Däremot ...

Så här fungerar identifierare

Lär dig hur du använder produktidentifierare Genom att använda dig av unika identifierare för varje produkt kan du spåra vilka produkter som används i varje bokning. Detta är användbart för dig som exempelvis behöver hålla koll på specifikt vilken...

Begränsa bokningar innan stängningstid

Lär dig hur du använder funktionen "marginal till stängning" Marginal till stängning begränsar hur nära anläggningens stängningstid en produkt kan bokas. Funktionen gör alltså starttider otillgängliga för bokning inom den angivna tidsmarginalen.  ...

Så fungerar admin-inställningar

Lär dig hur du gör dina produkter mer flexibla för dig som administratör Om du har produkter som ska ha vissa förmåner för dig som administratör kan du göra produkten mer "adminvänlig". Du kan skapa bokingslängder, priser och hela produkter som en...

Tillåt bokning efter starttid

Lär dig hur du använder inställningen "Tillåt bokning efter starttid". Funktionen "Tillåt bokning efter starttid" är en av de funktioner som är kopplade till hur produkter kan bokas. Inställningen finns under Produkter & upplevelser > [Vald produ...

Dölj val av starttid

Lär dig hur du använder inställningen "Dölj val av starttid". I vissa fall är det inte lämpligt att kunden väljer en starttid för en produkt, för att det bara finns en eller för att bokningslängden är under en heldag, som exempelvis för boenden el...

Relationer mellan priskategorier

Hur du skapar en relation mellan priskategorier Ibland kan det vara behövligt att skapa relationer mellan olika priskategorier, även kallat beroende priskategorier. Detta betyder att man t.e x kan reglera antalet deltagare beroende på priskategori...

Ställ in momssatser i BookSpot

Här kan du lära dig hur du ställer in och anpassar din verksamhets momssatser i BookSpot. Steg 1: Öppna Produkter > Momssatser > "Skapa ny" . Steg 2: Fyll i den etikett du vill ha till momssatsen samt den procentsats du vill skapa.  Steg 3: Glöm ...

Skapa priser för produkter

Alla produkter måste ha minst ett baspris för att kunna bokas. Lär dig hur du ställer in priser för dina produkter och upplevelser. Priset på produkten ska betraktas som en prisregel , det vill säga hur priset ska beräknas vid en viss bokningslä...

Så fungerar resurser

Innehållsförteckning 1. Lär dig hur du skapar en ny resurs 2. Vad är en resurs? 3. När ska jag använda mig av resurser? 4. Hur skapar jag en resurs?  5. Inställningarna "Kan delas mellan..." 6. Exempel 7. Hantera resurser och resurskategorier 8. K...