Lär dig skapa en "admin-produkt". 

Det kan ibland vara bra att ha produkter som endast admin har tillgång till, exempelvis om du vill kunna boka under stängda dagar eller utanför öppettider. Låt oss skapa en produkt som heter "enmanskajak -admin" och som endast är tillgänglig för dig som är admin. Produkten använder sig av samma kapacitet som produkten "enmanskajak". 

Steg 1. Skapa en ny produkt

Skapa en ny produkt. Läs mer här om hur du skapar en huvudprodukt eller tillvalsprodukt. Alternativt duplicera den produkt som du vill göra en admin-produkt av.

OBS! Schemalagd tillgänglighet och schemalagda priser kopplat till produkten dupliceras ej.

I detta exempel har admin-produkten starttidstypen Automatiskt genererade starttider under öppettider med intervall på 30 minuter vilket gör att den kommer gå att boka med start varje halvtimme.

Steg 2. Aktivera endast för admin

Gå till Status och välj Aktiverad för administratörer. 

Steg 3. Alias

Eftersom att enmanskajak - admin använder sig av kapaciteten för produkten enmanskajak behöver vi länka deras tillgängligheter till varandra. Ange därför admin-produkten som aliasprodukt och enmanskajak som länkad produkt. Du hittar alla Alias-inställningar inuti produktens inställningar under Tillgänglighet. Har du aldrig jobbat med Alias innan kan du läsa mer här

Glöm inte! För att den länkade produktens öppettider inte ska begränsa admin-produkten ska du aktivera Ignorera öppettider för länkade produkten.

Steg 4. Ange tillgänglighet

Skapa maximal flexibilitet! Eftersom att en admin-produkt aldrig är tillgänglig för vanliga kunder kan du ange öppettider dygnet runt för produkten. Detta gör du såhär: 

  1. Under säsongsbaserade öppettider, lägg till en ny säsong. 
  2. Ange önskad period som öppettiderna för admin-produkten ska gälla samt välj mellan vilka tider som produkten ska vara tillgänglig för bokning. Vill du ha öppettider dygnet runt anger du 00:00 - 23:55. 
  3. Eftersom att detta schema endast ska gälla admin-produkten; klicka ur "Gäller för alla produkter" och välj endast din admin-produkt bland produktlistan. Spara!🔒
  4. Lägg ditt nyskapade schema högst upp i prioriteringslistan.

Klar! ✅

Endast du som admin kommer nu kunna se och boka produkten i produktlistan. 

Admin-produkter ger dig som admin mer frihet i dina bokningar 🙌

Läs mer här om hur du kan göra produkter som är tillgängliga för kunder mer "adminvänlig" här