Lär dig hur du kopplar huvud- och tillvalsprodukter till varandra.

När du har skapat en huvudprodukt och en tillvalsprodukt har det blivit dags att koppla dem till varandra. När kunden adderar en tillvalsprodukt till en huvudprodukt när de bokar i systemet ser det ut som i den rörliga bilden nedan.

Öppna inställningarna för den produkten du vill ändra via Produkt > Produkter & upplevelser > [Huvudprodukt] via menyn och öppna fliken Tillvalsprodukter. 

  1. Klicka på dropdown-menyn Tillvalsprodukter.
  2. Markera den/de tillvalsprodukter som ska vara kopplade till huvudprodukten. 
  3. Klicka på "Spara".
Psst! En tillvalsprodukt kan vara kopplad till flera huvudprodukter, och huvudprodukter kan ha många tillvalsprodukter.


Med kopplade tillvalsprodukter till dina produkter ger du möjligheter till mervärde! 🙌