Lär dig hur du gör en produkt ombokningsbar och vad ombokningsgarantin innebär för din anläggning.

Ombokningsgarantin är en mycket bra inställning av många anledningar. Den underlättar både hanteringen av bokningar då man slipper boka om kunder som hör av sig manuellt, samtidigt får slutkunden en bättre bokningsupplevelse när de smidigt på egen hand kan boka om sin tid när det passar dem bäst. 

Utöver det ökar den intäkterna, och vi har sett att endast ombokningsgarantin står för 2-3% av våra kunders försäljning i genomsnitt. 


Gör en produkt ombokningsbar

Gå in på produkten via Produkter > Produkter & upplevelser och fliken Ombokning

  1. Aktivera ombokningsgarantin genom att klicka på reglaget "Ombokningsbar". 
  2. Sätt ett pris och en tidsmarginal för ombokningsgarantin. Tidsmarginalen anger hur nära inpå bokningens starttid som bokningen kan ändras av kunden.
Glöm inte att spara!


Så fungerar ombokningsgarantin

När en kund lägger till en ombokningsgaranti kommer de kunna ändra bokningen via en länk i bokningsbekräftelsen. Är produkten inte ombokningsbar kommer bokningen inte gå att ändra via länken. Detta gäller också när kunden inte valt att lägga till någon ombokningsgaranti. 

Du kan se om kunden har valt ombokningsgaranti genom att öppna bokningen, du kommer då se om den är aktiverad eller inte, samt ombokningsgarantins pris som läggs till i bokningen. Vill en kund ha ombokningsgaranti i efterhand kan du som administratör lägga till det manuellt. Läs mer om hur du gör det här.


När kunderna inte kan boka om

Här kommer de vanligaste anledningarna till varför kunder inte kan boka om trots att de valt ombokningsgarantin: 

1- Tidsmarginalen för ombokningen har löpt ut. Detta kan du se och ändra under produktinställningar > Ombokning, men gäller då för hela produkten och inte den individuella bokningen. 

2- Produkten är inte aktiverad som "ombokningsbar": Har du som admin lagt till ombokningsgarantin i bokningen kan du kolla om produkten är aktiverad som bokningsbar (under produktinställningar > Ombokning)


3- Bokningen är inte betald. Det går endast att boka om ifall bokningen är helt betald, alternativt om produkten har förhandsbetalning kan den vara delvis betald, då ska procenten för förhandsbetalningen vara betald för att det ska gå att boka om. Hur ser ombokningsgarantin ut för mina kunder? 

När en kund köper ombokningsgarantin får de en "Ändra tid" länk i sin bokningsbekräftelse under det bokade datumet. Genom den länken får de upp en bokningskalender där de själva kan välja att flytta sin bokning till en starttid som finns tillgänglig. 

BookSpot-anläggningens ägare får sedan en notis när en bokning har ombokats av en kund.  


Att erbjuda en ombokningsgaranti är ett enkelt sätt att skapa mervärde för dina kunder! 🙌