OBS! Den här artikeln är inte aktuell efter en uppdatering av systemet den 11e maj 2022. Läs istället artikeln om starttidstyper, som är en ny funktionalitet. 


Lär dig hur inställningen "Bokningsbar på" fungerar och hur du använder den bäst.

Inställningen "Bokningsbar på" är den inställning som har störst påverkan på när och hur en produkt kan bokas. Du kan välja mellan alternativen "Under öppettider" och "Schemalagda datum och starttider".

Du hittar inställningen via Produkter > Produkter & upplevelser > [Vald produkt] > Tillgänglighet.


Under öppettider

Det här alternativet passar bäst när du har verksamhet under upprepande öppettider, som exempelvis en kajak- eller cykeluthyrning, och produkterna går att boka under dessa.

Produkter med inställningen "Under öppettider" är kopplade till anläggningens bokningslängder (Produkter > Bokningslängder), och dess starttider är kopplade till anläggningens tidsintervall för bokningar (Inställningar > Bokningar > Bokningsinställningar), samt öppettiderna för anläggningen (Inställningar > Öppettider). Följande två exempel förklarar det här.

Exempel 1

Din anläggning har bokningslängderna 1 timme, 2 timmar och 1 dygn, och tidsintervallet mellan bokningar är inställt på 30 minuter. Anläggningen öppnar vid 08.00. 

Det här ger resultatet att var 30e minut från klockan 08.00 kommer dina kunder kunna starta med produkter markerade som bokningsbara under öppettider. Bokningen kan vara 1 timme, 2 timmar eller 1 dygn lång.

För kunden ser det ut såhär:


Exempel 2

Din anläggning har bokningslängderna 1 timme, 2 timmar och 1 dygn. Du vill att kunderna ska starta vid 10 och 14. Du ställer därför in tidsintervallet för bokningar (Inställningar > Bokningar > Bokningsinställningar) till 240 minuter (4 timmar * 60 minuter).

10 och 14 kommer kunderna starta med samtliga produkter markerade som tillgängliga under öppettider. Bokningarna pågår i 1 timme, 2 timmar eller 1 dygn.  

OBS! Det här exemplet är alltså bara lämpligt att utgå ifrån om alla dina produkter ska ha starta med samma tidsintervall. Annars åstadkommer du samma effekt genom att använda dig av Schemalagda datum och starttider, se Exempel 3 här nedan.


Schemalagda datum och starttider

Den här inställningen passar bäst när produkten enbart ska vara tillgänglig vid specifika tider, som exempelvis guidade kvällsturer.

Under fliken Tillgänglighet och rubriken Starttider & bokningslängder väljer du om produktens bokningstider ska kontrolleras mot anläggningens öppettider eller ej. Om produkten ska gå att boka utanför öppettiderna, måste inställningen vara att produkten ej kontrolleras mot anläggningens öppettider. Det är också här du anger när och hur länge produkten ska kunna bokas, genom att ange starttider och längden på bokningar.

Varken anläggningens bokningslängder (Produkter > Bokningslängder) eller tidsintervall mellan starttider (Inställningar > Bokningar > Bokningsinställningar) påverkar produkter bokningsbara på Schemalagda datum och starttider. Du väljer istället dina egna tidsintervall och bokningslängder. 

Exempel 3

Din aktivitet har bokningslängderna 1 timme, 2 timmar och 1 dygn. Du vill att kunderna ska starta vid 10 och 14. Du lägger därför till tre starttider vid 10 med de tre bokningslängderna, samt tre starttider vid 14 med samma bokningslängder. 

10 och 14 kommer kunderna starta med din produkt. Bokningarna pågår i 1 timme, 2 timmar eller 1 dygn.

OBS! Kapaciteten för schemalagda datum och starttider är inte för samtliga starttider, utan för varje enskild bokningslängd. Det vill säga, om du har två schemalagda starttider klockan 10.00 med bokningslängderna 1 timme och 2 timmar med kapaciteten inställt på 10 stycken, så delar inte dessa på 10 produkter. Bokningar med den ena bokningslängden begränsar inte kapaciteten hos bokningar med den andra bokningslängden. Bokningslängderna har alltså 10 bokningsbara produkter vardera. 


För kunden ser det ut såhär:

Nu är du proffs på hur du skapar olika bokningsupplevelser! 🙌

Läs mer om...