En produkt kan ha en maxkapacitet som gäller för alla starttider, men även ha olika kapaciteter för olika starttider. Så här fungerar det.

Automatiskt genererade starttider under öppettider

För en produkt som är inställd på "Automatiskt genererade starttider under öppettider" kan kapaciteten ställas in på två olika sätt; generell maxkapacitet och schemalagd maxkapacitet.

Generell maxkapacitet

En generell maxkapacitet gäller de gånger det inte finns någon specificerad schemalagd kapacitet. Om du totalt har 10 kajaker på din anläggning och alla ska hyras ut, så är din maxkapacitet 10. 

För att ställa in maxkapaciteten går du in på Tillgänglighet > Kapacitet & schema, och fyller i maxkapaciteten i fältet. 

Schemalagd maxkapacitet

Om du exempelvis under sommarsäsongen tillfälligt ökar antalet kajaker för att kunna öka antalet bokningar, så är schemalagd maxkapacitet användbart.

Du skapar en schemalagd maxkapacitet under Tillgänglighet > Kapacitet & schema

 1. Klicka på "Nytt schema".
 2. Ange start- och slutdatum för när maxkapaciteten ska gälla.
 3. Ange maxkapaciteten för perioden. Om din tidigare maxkapacitet var 10, och du får in 6 ytterligare produkter, är din maxkapacitet nu 16.
 4. Välj om produkten ska gälla alla eller specifika dagar eller månader under perioden, eller under ett avancerat intervall.
 5. Klicka på "Spara". 

Om du har flera schemalagda kapaciteter som inträffar på samma datum måste dessa rangordnas. Den som har ligger högst i listan av scheman har högst prioritet. 

Manuellt angivna starttider under öppettider eller oberoende av öppettider

För manuellt angivna starttider, oavsett om de är kopplade till öppettider eller ej, så ställs maxkapaciteten in på annat sätt än ovan. Det går också att sätta starttidsspecifika maxkapaciteter.


Sätt en maxkapacitet som gäller oavsett starttid

Om alla starttider i ett schema har samma maxkapacitet, är det här en lämplig inställning. Maxkapaciteten här gäller enbart för det schema det är kopplat till, inte andra scheman.

 1. Klicka på pennan invid ett schemablock.
 2. Under maxkapacitet, fyll i det i fältet.
 3. Under starttidskapacitet för varje starttid, ange samma siffra som maxkapaciteten.
 4. Klicka på "Spara". 

Sätt en maxkapacitet som varierar under starttiderna

Om en eller flera starttider ska variera från de andra, kan de separata starttidskapaciteterna ändras. Det kan exempelvis bero på att du vill ta undan några campingplatser under lunchtid för att kunna ställa ut bord och stolar för att skapa en matplats, eller ge fler kurstider på kvällen än morgonen. 

 1. Klicka på pennan invid ett schemablock.
 2. Under maxkapacitet, fyll i den faktiska maxkapaciteten.
 3. Under starttidskapacitet för de starttider som avviker, ange vilken kapacitet som ska gälla.
 4. Klicka på "Spara". 


Sätt ingen maxkapacitet

Om varje enskild starttid ska ha en egen kapacitet, går det att ange på följande sätt.

 1. Klicka på pennan invid ett schemablock.
 2. Klicka i "Sätt ingen maxkapacitet".
 3. Under varje starttid, ange den kapaciteten som ska gälla.
 4. Klicka på "Spara". 

OBS! Varje starttid delar nu inte på kapaciteten med de andra starttiderna. Det vill säga, har du 2 starttider som vardera har kapaciteten 10 stycken och att tiderna överlappar varandra, är den totala maxkapaciteten för den produkten 20.


Glöm inte att du måste rangordna dina schemalagda kapaciteter om du har flera. Högst rangordning innebär högst prioritet.

Glöm inte att spara 🔒