Hur du skapar en relation mellan priskategorier

Ibland kan det vara behövligt att skapa relationer mellan olika priskategorier, även kallat beroende priskategorier. Detta betyder att man t.e x kan reglera antalet deltagare beroende på priskategori. 

Ett exempel när detta är användbart är ifall du erbjuder en aktivitet där det krävs att en vuxen måste medverka per 2st barn.


Skapa en relation mellan priskategorier:

Steg 1: Gå till Produkter >  Priskategorier  > Skapa ny.

Steg 2: Fyll i den önskade namnet på priskategorin.

Steg 3: Tryck på ”Avancerade inställningar”.

Steg 4: Kryssa i ”Sätt maxgräns beroende av annan priskategori”.

Steg 5: Fyll i maxantalet av den priskategori som ska gå att bokas, i relation till priskategori #2, i detta fall max 2 Barn per Vuxen.

Exempel 1: Vill du ställa in att det ska gå att boka max 2 barn per 1st vuxen i samma bokning, så ska priskategorin "Barn" ha maxgräsen 2 per vuxen. Detta då priskategorin barn är inställd som beroende av den vuxna priskategorin.


Maxgräns på beroende priskategorier

Utöver det kan du även sätta en Maxgräns på beroende priskategorier. Det kan du använda om du till exempel vill att det per bokad 'Vuxen' ska gå att boka max 2 'Barn 10-15 år' eller max 3 'Barn upp till 10 år', och aldrig mer än 3 barn totalt. 

Då kryssar du i ”Sätt maxgräns på beroende priskategorier” under priskategorin "Vuxen" och fyller i 3 som maxgräns. Då "Barn" i detta fall är den beroende priskategorin (se Exempel 1).

Med relationer mellan priskategorier får du mer kontroll över dina bokningar!🙌