Lär dig hur du använder starttidstyper för produkter.

Produktvalet starttidstyp möjliggör att du kan sätta upp din produkts tillgänglighet på det sättet som passar din anläggning, och produkten, bäst. Det finns tre olika typer, som vi beskriver här nedan. 

OBS! Valet av starttidstyp, oavsett vilken, genererar inga bokningslängder, utan dessa måste du själv ställa in för produkten. Läs mer om hur dessa fungerar här


Automatiskt generade starttider under öppettider 

Det här valet gör att systemet genererar starttiderna åt dig för de öppettider som gäller; öppettider generellt för anläggningen, eller öppettider specifikt för produkten. Vilka starttider som är tillgängliga beräknas baserat på intervallet mellan starttiderna.

Du kan själv ställa in intervallet mellan starttiderna.

Exempel 1

Din anläggning har öppet mellan 10-14. Har du valt 'Automatiskt genererade starttider under öppettider' för en produkt, med ett intervall på 60 minuter och där bokningslängder är 1 timme eller 2 timmar, så kommer det finnas 4 bokningsbara tider för bokningslängden 1 timme (10, 11, 12, 13) och tre bokningsbara tider för bokningslängden 2 timmar (10, 11, 12). Läs mer i följande artikel om hur du kan arbeta med kapacitetsinställningar för dina starttider.

Exempel 2

Din anläggning har öppet mellan 10-14 med intervall mellan starttider på 60 minuter. Det finns tre olika bokningslängder; 1 timme, 2 timmar och 4 timmar. Väljer kunden 1 timme kan den välja mellan mellan 4 starttider (10, 11, 12, 13), väljer den 2 timmar kan den välja mellan 3 starttider (10, 11, 12), och väljer den 4 timmar kan den enbart välja 1 tid, vid 10. 


Manuellt angivna starttider under öppettider

För produkter som har olika starttider under öppettider men där du behöver större kontroll över vilka starttider som går att välja bland, passar detta val bra. Denna inställning används ofta för guidade turer, kurser och andra event, och även för boenden.

Exempel 1

Din anläggning har öppet mellan 10-14. Din produkt har bokningslängderna 1 timme och 3 timmar, och du ställer in starttiderna till 11.00 och 13.00. Det här innebär att vill man använda produkten under 3 timmar kan den bara välja starttiden 11.00, medan längden 1 timme kan bokas både 11.00 och 13.00. 

Starttiderna ställer du in under Tillgänglighet > Kapacitet & schema.

  1. Klicka på "Nytt schema".
  2. Välj startdatum och slutdatum för när dessa starttider ska gälla.
  3. Ange en maxkapacitet. Läs mer här om hur du ställer in starttidsspecificerade kapaciteter istället, och hur maxkapacitetsinställningen fungerar. 
  4. Klicka på "Ny starttid".
  5. Skapa en eller flera starttider. Välj om dessa starttider ska gälla för alla, eller några, av produktens bokningslängder.
  6. Du kan också skapa mer avancerade inställningar kring om produkten ska vara tillgänglig alla dagar/månader, eller med ett avancerat intervall. 

Manuellt angivna starttider oberoende av öppettider

Vill du ha full kontroll över produktens starttider utan att de ska påverkas av anläggningens öppettider, så bör detta alternativ väljas.

Exempel 1

Anläggningen är öppen mellan 10-14 och din produkt bokningslängderna 2 timmar och 4 timmar med 11.00 och 13.00. Vid dessa starttider går båda bokningslängderna att välja, eftersom produkten inte gör kontroller mot öppettiderna. 


Starttiderna ställer du in precis som ovan under Manuellt angivna starttider under öppettider. 

OBS! Bokningslängden "Dagar till stängning" kommer inte gå att använda för 'Manuellt angivna starttider oberoende av öppettider', i och med att starttidstypen inte tar hänsyn till öppettiderna.


Med starttidstyper får du full flexibilitet i att bestämma när dina produkter går att boka 🙌