Här kan du lära dig hur du ställer in och anpassar din verksamhets momssatser i BookSpot.

Steg 1: Öppna Produkter > Momssatser > "Skapa ny".


Steg 2: Fyll i den etikett du vill ha till momssatsen samt den procentsats du vill skapa. 


Steg 3: Glöm inte att spara momssatsen. 

Sedan kan du anpassa produkters momssats under Produkter > Priser > Övriga prisinställningar > Skattesats.