Gå till bokningsportalen

Lär dig hur du schemalägger resurser!

Denna artikel handlar om resurshantering. Läs artikeln om resurser innan du schemalägger dem!

Om du använder dig av resurser kan det vara bra att veta hur du schemalägger dessa. När du schemalägger resurser berättar du för systemet när enskilda resurser är tillgängliga för bokningar, vilket kan vara praktiskt om du exempelvis har specifika guider som jobbar efter ett visst arbetsschema, eller om du har ett fordon som du använder till dina produkter/aktiviteter som du bara har under vissa dagar. Om du inte aktiverar schemaläggning kommer resursen alltid vara tillgänglig, vilket kan vara bra om resursen exempelvis är ett rum som alltid ska gå att boka. 

Aktivera schemaläggning

För att schemalägga en resurs behöver du först aktivera schemaläggning för resursen. 

  1. Gå till Produkter > Resurser och hitta den resurs som du vill kunna schemalägga
  2. Klicka på pennan bredvid resursen för att komma till resursens inställningar.
  3. Aktivera sedan "Har schemalagd tillgänglighet".
  4. Spara!


Schemalägg dina resurser

Nästa steg är att schemalägga resurserna. 

  1. Klicka på kalendern vid den resurs du vill schemalägga.
  2. Klicka på "+ Nytt schema" . 
  3. Välj om personer ska jobba heldag, det vill säga hela anläggningens öppettider, eller arbeta under specifika timmar.
  4. Välj den period som schemat ska gälla. 
  5. Spara!
OBS! Om du aktiverat schemaläggning för en resurs, men inte schemalagt resursen, kommer den resursen alltid vara otillgänglig och därav inte kunna bokas.


Se ditt schema

Under fliken Resurser hittar du även det schema som du lagt. Här får du en snabb och enkelt överblick på vem eller vad som är schemalagt när!


Genom att schemalägga dina resurser blir det enklare för dig och din personal att planera verksamheten! 🙌