Lär dig hur du ändrar kapacitet för en produkt.

Produkter kan generellt kategoriseras in i tre olika typer: de med automatiskt generade starttider under öppettider, manuellt angivna starttider under öppettider, och manuellt angivna starttider oberoende av öppettider. Skillnaden mellan kategorierna är, bland annat, hur du ställer in kapaciteten för dem. Såhär gör du för de tre olika typerna. 

Öppna Produkter > Produkter & upplevelser > [Vald produkt] > Tillgänglighet.


Produkter inställda på "Automatiskt generade starttider under öppettider"

Scrolla ner till sektionen Kapacitet och schema

Om du enbart ska ändra maxkapaciteten, så ändrar du det i fältet "Maxkapacitet".

Om du istället ska ändra en schemalagd kapacitet, så gör du följande.

  1. Klicka på pennan intill den schemalagda kapaciteten.
  2. Ändra maxkapaciteten i fältet "Maxkapacitet".
  3. Klicka på Spara.

När du ställer in schemalagd kapacitet anger du en ny maxkapacitet. Har du exempelvis 10 kajaker under ordinarie verksamhet och tar in 5 till för sommarsäsongen, ska kapaciteten i Schemalagd tillgänglighet uppges till 15 stycken. Den schemalagda kapaciteten skriver över grundkapaciteten.


Produkter med manuellt angivna starttider under eller oberoende av öppettider

Se till att produkten först har bokningslängder och starttider kopplade till sig, läs mer om bokningslängder här och starttider i denna artikeln. Scrolla ned till sektionen Kapacitet & schema

  1. Klicka på pennan intill kapacitetsschemat. 
  2. Ändra maxkapaciteten och starttidskapaciteten för samtliga starttider.
  3. Klicka på Spara. 

Ta bort ett kapacitetsschema så här

  1. Klicka på soptunnan, "Ta bort".
  2. Klicka på knappen "Spara" i övre högra hörnet.

Har du flera tillgänglighetsscheman måste de rangordnas efter prioritet. Ändra ordningen genom att dra säsongerna till rätt plats genom att hålla inne knappen  bredvid säsongen och dra.

OBS! Var försiktig när du ändrar kapaciteten då detta påverkar kommande bokningar. Minskar du kapaciteten finns en risk för överbokningar på grund av att saldot blir negativt i systemet. De innestående bokningarna som påverkas kommer då markeras med ett felmeddelande där det står "Antal [Produkt] för den valda perioden finns bara X kvar. Ditt tidigare önskade antal var Y st.".


Kapacitetsinställningarna gör att du kan variera tillgängligheten med säsongens variationer! ✅