Lär dig hur du använder produktidentifierare

Genom att använda dig av unika identifierare för varje produkt kan du spåra vilka produkter som används i varje bokning. Detta är användbart för dig som exempelvis behöver hålla koll på specifikt vilken produkt som kunden har bokat, eller om du har en självserviceuthyrning där varje identifierare också kommer med en kod till ett lås. Antalet identifierare bestäms av produktens maxkapacitet, vilket betyder att om maxkapaciteten för exempelvis kajaker är 10 kommer det skapas 10 olika identifierare som var och en tillhör varsin kajak. 

Så här aktiverar du identifierare

Du aktiverar identifierare inuti produktens inställningar. [ Produkter och upplevelser > välj den produkt som du vill aktivera identifierare för ]

1. Gå till Tillgänglighet > Identifierare

2. Aktivera Använd identifierare 

3. Klicka på synka identifierare för att skapa lika många identifierare som maxkapaciteten. 

4. Välj mellan Automatisk tilldelning, Tilldela automatiskt för kund, tilldela manuellt för admin och Manuell tilldelning för både kund och admin. 

5.  Namnge dina identifierare (eller använd dem redan genererade) och ange eventuell övrig information, exempelvis tillhörande kodlås till produkten.

Nu har du skapat dina identifierare! ✅  Nedan hittar du vad de övriga inställningarna gör och hur de kan användas.

Så här fungerar Automatisk tilldelning, Manuell tilldelning och Visa i bokningsbekräftelse

  • Om du väljer Automatisk tilldelning kommer den som bokar inte få möjlighet att välja bland produktens identifierare utan blir tilldelad en.
  • Om du väljer Tilldela automatiskt för kunden, tilldela manuellt för admin, ger det adminanvändare möjlighet att välja mellan identifierarna vid bokningen, medan kunderna inte har den möjligheten.
  • Om Visa i bokningsbekräftelse är aktiverat kommer den som bokat få identifieraren i dess bokningsbekräftelse. 
Exempel - Självserviceuthyrning

En självserviceuthyrning har kajaker som sitter fastlåsta med en tresiffrig kod. För att den som bokar inte ska få tillgång till denna kod förens efter dem har bokat behöver Automatisk tilldelning samt Visa i bokningsbekräftelse vara aktiverade. Nu kommer kunden att få koden efter att bokningen har gått igenom i samband med bokningsbekräftelsen. 

  • Om du väljer Manuell tilldelning för både kund och admin kommer den som bokar få möjlighet att välja bland produktens identifierare i samband med bokningen. Den som bokar kan alltså se alla tillgängliga produkters identifieringsnamn. 
Exempel - Stugområdet

Ett stugområde har tre olika stugor till uthyrning som ska gå att välja mellan när bokningen görs. För att göra detta behöver du välja Manuell tilldelning för både kund och adminNu kommer istället kunden när bokningen görs få välja mellan Stuga vid vattnet, Stuga i skogen eller Stuga på berget. När bokningen går igenom kommer dem även i detta fall få identifieraren i bokningsbekräftelsen eftersom att Visa i bokningsbekräftelsen är aktiverad för alla stugor. 

Ändra identifierare för en bokning som admin

Som admin kan du inuti bokningen under "Bokade produkter" ändra dess identifierare. När du klickar på "Antal" bör en ruta dyka upp där du kan kan välja vilken identifierare som bokningen ska bli tilldelad. Notera att om du väljer två alternativ exempelvis Stuga vid vattnet och Stuga i skogen kommer båda dessa läggas till i bokningen. 

Viktigt att tänka på när du aktiverar identifierare

  • Varje gång du uppdaterar din maxkapacitet behöver du även synkronisera antalet identifierare. OBS! Detta gäller även när du schemalägger nya maxkapaciteter.
  • Om identifieringsnamnet avslöjar någonting som du inte vill att kunden ska känna till är det viktigt att välja Automatisk tilldelningAnnars visas informationen vid bokningstilfället innan bokningen har gjorts.

Nu är du proffs på identifierare! 🙌