Lär dig hur du använder funktionen "Alias" på bästa sätt!

Har du inte tidigare arbetat med alias kan du läsa mer om hur funktionen funkar här

Alias är en användbar funktion för dig som har två eller fler produkter som delar kapacitet. Däremot är alias en avancerad funktion och det är viktigt att hålla tungan rätt i mun när man sätter upp aliasprodukter och deras länkningar till andra produkterHär är några bra saker att tänka på när du anger en produkt som alias. 

Undvik flera led av länkade produkter

När du ska sätta upp produkter och aliasprodukter är det viktigt att ha koll på hur dessa länkar till varandra för att allt ska fungera som tänkt. Det viktigaste att veta är att en produkt som redan är länkad till en aliasprodukt bör själv inte vara en aliasprodukt.  

Om en aliasprodukt A delar kapacitet med en produkt B som i sin tur delar kapacitet med produkt C bildas en kedja av länkade produkter. Detta resulterar i att när produkt A bokas, kontrolleras endast tillgängligheten för produkt A och B men inte för C. 

Varför? Aliasfunktionen kontrollerar endast tillgängligheten för en annan produkt i 'ett steg' Tänk att varje länk mellan en aliasprodukt och en länkad produkt är 'ett steg', och att alla länkar efter det första steget inte kommer att kontrolleras.A

Däremot går det bra att flera produkter kan vara alias med samma länkade produkt. Alltså skulle både produkt A och produkt B kunna använda produkt C som länkad produkt. 

Går din aliasprodukt inte att boka?

Är din aliasprodukt inte tillgänglig även fast den borde vara det? När du länkar en produkt till en annan kommer tillgängligheten för den produkten begränsas av den länkade produkten. Anledningen till att den inte kan bokas kan alltså bero på...

  • den länkade produktens kapacitet 
Exempel
En anläggning har 10 kajaker till uthyrning samt anordnar grundkurser i kajakpaddling med plats för 10 personer åt gången. Grundkursen använder sig av kajaker och anges därför som alias med kajak som länkad produkt. En dag klockan 12:00 är det 4 kajaker som hyrs ut i 2 timmar vilket resulterar att kapaciteten mellan 12:00-14:00 blir 6 för både kajakerna och för grundkursen då grundkursen är direkt påverkad av kajakernas kapacitet. 


Exempel
Samma anläggning som exemplet ovan hyr även ut stugor under sommaren. Det finns två typer av stugor, stuga A och stuga B som läggs in som två separata produkter. I priset ingår det en kajak som man får låna under sin vistelse, och därför läggs kajak in som länkad produkt till både stuga A och stuga B. En solig dag på anläggningen har alla kajaker hyrts ut förutom 1 och lite senare görs en bokning på stuga A. Nu kommer stuga B vara otillgänglig för bokning trots att den står tom pågrund av att det inte finns nog många kajaker tillgängliga.  


  • den länkade produktens öppettider

Exempel
Anläggningen har även angett att kajakuthyrningen är öppen från 09:00 till 16:00, men grundkursen i kajakpaddling ska hållas 16:00 till 18:00. Detta kan resultera i att grundkursen inte kommer gå att boka då det ligger utanför kajakuthyrningens öppettider och då inte kan använda sig av kajakerna. Då kan funktionen ignorera öppettider för länkade produkten användas.

Ignorera öppettider för länkade produkten

För att kunna göra aliasprodukten tillgänglig trots att den länkade produkten inte är tillgänglig kan funktionen ignorera öppettider för länkade produkten användas. Funktionen tillåter att aliasprodukten använder den länkade produktens kapacitet trots att det är utanför den länkade produktens öppettider. Funktionen hittar du under fliken Tillgänglighet i produktens inställningar.

Aliasfunktionen är en avancerad funktion, se till att hålla tungan rätt i mun så att dina produkter blir bokningsbara på rätt tider! 🙌