Lär dig hur du ändrar och lägger till öppettider för din anläggning. 

Se videon nedan, eller läs vidare i artikeln.

Notera att utseendet för säsongsbaserade öppettider har förändrats sedan videon nedan spelades in. Funktionerna fungerar dock på samma sätt.För att ta emot bokningar av produkter som är tillgängliga under öppettider behöver din anläggning ha grundläggande eller säsongsbaserade öppettider. 


Öppna Inställningar via menyn och fliken Öppettider.

Grundläggande öppettider

Dessa öppettider gäller året runt.

  1. Klicka på knappen "Lägg till öppettider". Välj mellan varje dag, enskilda dagar, veckodagar eller helger. 
  2. Lägg till fler grundläggande öppettider för andra veckodagar genom att klicka igen på knappen "Lägg till öppettider". 
  3. Om anläggningen har stängt vissa veckodagar, markera rutan "Stängt" för den/de veckodagar som är stängda. 
  4. Klicka på "Spara".


Exempel 1
Denna anläggning har öppet mellan 09-18 alla dagar, förutom tisdagar då det är stängt.


Säsongsbaserade öppettider

Säsongsbaserade öppettider gäller under en vald tidsperiod, och skriver över de grundläggande öppettiderna.

  1. Klicka på knappen "Lägg till säsong". Ett popup-fönster öppnas med automatiskt genererad information.
  2. Redigera informationen efter behov; säsongens start- och sluttid, vilka dagar säsongen ska gälla (varje dag, vissa dagar, vardagar eller helger), samt öppettider. Säsongen kan även reglera en stängning. 
  3. Aktivera "Gäller för alla produkter" om säsongens öppettider ska appliceras på alla produkter. Avaktivera alternativet om du vill välja vilka enskilda produkter öppettiderna ska gälla för . 
  4. Klicka på "Spara".
  5. Om du har flera säsonger måste dessa rangordnas. Dra i säsongens drag-knapp  för att ändra plats.
Exempel 2
Du har lagt in en säsong med öppettider mellan 10-18, Säsong 1. En vecka mitt i säsongen vill du hålla stängt måndag-onsdag vilket du lägger in som Säsong 2. För att Säsong 2 ska vara aktiverad, det vill säga att du en vecka mitt i säsong 1 ska ha stängt måndag-onsdag, ska Säsong 2 rankas över Säsong 1. Se den rörliga bilden nedan som visar hur det fungerar. OBS, layouten för denna vy har ändrats sedan 2022-05-11. Funktionen fungerar dock som förut. Ta bort öppettider

Ta bort en grundläggande öppettid genom att klicka på papperskorgs-ikonen, markerad i bilden nedan.

Ta bort en säsong genom att klicka på papperskorgen som tillhör säsongskortet, pil 1. Ta bort den säsongsbaserade öppettiden genom att klicka på papperskorgen som är till höger om öppettiden, pil 2.


Glöm inte att spara tillägg och ändringar! 🔒

Tips! Du kan se hur du ställt in dina öppettider i kalendern under Överblick öppettider, för hela anläggningen och för enskilda produkter, se hur Exempel 2 visualiseras nedan.