Gå till bokningsportalen

Lär dig hur du skapar en tillvalsprodukt.

En tillvalsprodukt kan exempelvis vara en vattentät påse som tillhör huvudprodukten kajak - något som kunderna kan välja till sin bokade produkt om de vill. Tillvalsprodukter är ett smart sätt att tillföra mervärde för dina kunder när de bokar, och ger dig möjlighet att öka marginalerna med merförsäljning.

I bokningssystemet gör vi skillnad på huvudprodukter och tillvalsprodukter. Denna artikel handlar om tillvalsprodukter, läs mer om huvudprodukter här.


Gå in på sidan Produkter > Produkter & upplevelser via menyn.

  1. Klicka på knappen "Ny produkt" i övre högra hörnet. Ett nytt fönster kommer öppnas. 
  2. Fyll i grundinformationen för produkten och aktivera "Tillvalsprodukt". Detta är mycket viktigt att du gör, då du inte kan ändra detta i efterhand.
  3. Klicka på "Spara".
  4. En ny vy öppnas där du kan ändra informationen du angett. Ett informationsmeddelande och ett varningsmeddelande kommer ses högst upp på sidan, de hanterar vi i steg 5 och 6. 
  5. Aktivera produkten via fliken Information och sektionen Status i produktinställningarna, genom att först aktivera för administratör, sedan för kund. Produkten går nu att boka om du kopplar den till en huvudprodukt, läs mer om hur du gör det här
  6. Produkten måste också ha ett pris för att gå att boka. Under fliken Priser anger du vilken pristyp produkten ska ha. 
Glöm inte att klicka på spara uppe i högra hörnet!


Nu finns din tillvalsprodukt i systemet! ✅