Lär dig hur du säljer klippkort!

Ett klippkort kan användas ett visst antal gånger, oftast på vissa specifika produkter/upplevelser som exempelvis bastu eller kajakuthyrning och drar då av 100% av produktpriset. Klippkortet är en värdekodstyp och syns bland dina övriga huvudprodukter i bokningsvyn. Läs mer om värdekodstyper här.

OBS! Värdekodstyper är inte samma sak som Värdekoder och rabattkoder. En värdekodstyp är något som du kan sälja till kunden och visas som en produkt i bokningsvyn medan värdekoder och rabattkoder skapas av dig manuellt, exempelvis ifall du har en kampanj eller dylikt. 

Såhär skapar du värdekodstypen klippkort

 1. Under Produkter >Värde- & rabattkoder, gå till fliken Inställningar. 
 2. Här hittar du Värdekoder som säljs. Klicka på "Skapa ny värdekodstyp".
 3. Ange inställningarna för klippkortet. Dessa inställningar extra viktiga: 
  • Värdetyp: Stämpelkort (100% prisreduktion) 
  • Högsta användbara värde per användning: priset för aktiviteten/produkten 
  • Aktiv för försäljning: Behöver vara aktiv för att klippkortet ska synas i bokningsvyn. 
  • Användningsgräns: Antal gånger/"klipp" som klippkortet ska kunna användas.
  • Pris: Försäljningspriset för klippkortet.
  • Kan kombineras med andra koder: Aktivera om du vill att klippkortet ska kunna kombineras med andra värde & rabattkoder inom samma bokning.
 4. Klicka "Spara" 🔒 när du är klar.
 5. Om detta är den första värdekodstypen som du skapar behöver du först aktivera försäljning av värdekoder för att dessa ska synas i din bokningsvyn. Detta gör du under Värde-& rabattkoder > Inställningar > Försäljning av koder genom att klicka "Ändra" och sedan "Aktivera försäljning av värdekoder".  
Exempel: Vi skapar en värdekodstyp som heter "10 kort för kajakpaddling". En kajakpaddling kostar 200 kr. 
 1. Klicka på "Skapa ny värdekodstyp".
 2. Namnge klippkortet (exempelvis 10-klippkort för kajakpaddling ). 
 3. Ange värdetyp till Stämpelkort (100% prisreduktion) samt ange priset för klippkortet och momssats.
 4. Ange Högsta användbara värde per användning till priset för aktiviteten. Nu kommer 200 kr att dras av från bokningsvärdet när koden används. 
 5. Välj endast de produkter som klippkortet ska gälla för (kajaker i detta fall) under Giltig för alla produkter. 
 6. Under Användningsgräns, ange 10 för att skapa ett 10-klippkort. Du kan även ange Användningsgräns per dag till 1 för att kunden bara ska kunna använda klippkortet en gång per dag. 
 7. Spara! 🔒
Klart! Nu har du skapat ditt första klippkort ✅ 


Användning av klippkortet

När en kund köper ett klippkort genereras en värdekod automatiskt som kunden sedan får i bokningsbekräftelsen. När kunden sedan ska använda klippkortet anger dem koden när dem fyller i sina kontaktuppgifter. 

Klippkort är ett perfekt sätt att skapa mervärde för dina stamkunder 🙌