Lär dig hur du tar bort en bokning på rätt sätt!

När du får en avbokning är det viktigt att du tar bort bokningen på rätt sätt. Hur du ska gå till väga för att göra en avbokning beror på om det finns registrerade betalningar eller kundinformation som ska sparas eller inte. 

Om du inte vill att bokningsinformationen ska gå förlorad, eller om det finns registrerade betalningar som inte ska återbetalas; fortsätt till Om det finns en registrerad betalning eller du vill spara bokningen i din bokningshistorik. 

Om det inte finns någon betalning eller om hela beloppet ska återbetalas 

  • Är bokningen ännu inte betald och ska förbli obetald kan du ta bort bokningen helt från systemet. 
    •  Du tar bort en bokning genom att inuti bokningen klicka på "TA BORT".
  • Om bokningen ska återbetalas görs detta först. Du kan läsa hur återbetalningar går till här. Efter att återbetalningen har gjorts och det inte ligger någon betalning kvar kan du ta bort bokningen. 
    • OBSOm bokningen fortfarande har en betalning, exempelvis en avbokningsavgift; fortsätt till Om det finns en registrerad betalning eller du vill spara bokningen i din bokningshistorik.

OBS! Du kan inte återställa en borttagen bokning. 


Om det finns en registrerad betalning eller du vill spara bokningen i din bokningshistorik 

Om det däremot finns en betalning inlagt som inte ska återbetalas, eller om du vill behålla bokningen i din bokningshistorik ska du inte ta bort bokningen. Gå istället in i bokningen och ändra antalet produkter till 0. 

Detta gör att din tillgänglighet blir korrekt utan att du ändrar den registrerade betalningen eller förlorar information om bokningen och kunden. 

Genom att göra korrekta avbokningar får du bättre ordning på dina registrerade betalningar 🙌