Lär dig hur du läser av månadsvyn

Månadsvyn ger dig en bra uppfattning över hur många och hur utspridda dina bokningar är. Du kan använda den för att navigera dig bland bokningar men även för att få en överblick hur uppbokad din anläggning är. Läs mer om kalendern här.

Tips! Om du har mer än ca 30 bokningar per dag brukar det vara enklare att istället använda bokningsmanifestet för att hantera in och utcheckning av kunder/bokningar.

Månadsvyns olika funktioner

Bokningar 

Varje tid i månadsvyn, "kalenderhändelse", är en bokning och kan innehålla flera olika produkter. Högst upp i vänstra hörnet av varje datumruta ser du hur många huvudprodukter som är bokade under den dagen. Vi ser i bilden att den 10:e juni finns 3 bokningar med totalt 5 st bokade produkter. 

Bredvid varje bokning finns en statusmarkering som förklarar följande: 


Röd: Bokningen har inte betalats.

Grön: Bokningen är helt klar, den är betalad och har markerats som avslutad. 

Grå: Bokningen har inte markerats som avslutad. Är bokningen även obetald kommer den visas som röd istället för grå. 

Pssst, du kommer till bokningsdetaljerna genom att klicka på kalenderhändelserna. 


Bokningar över flera dagar

När en markering sträcker sig över flera dagar på detta sätt behöver det inte betyda att bokningen sträcker sig över hela den perioden. Det kan också bero på att en bokning har flera produkter i sig som infaller olika datum då längden av kalenderhändelsen börjar från den tidigaste starttiden till slutet av den sista. 

Exempel: En kajak bokas den 3 juni klockan 11:00 - 13:00. I samma bokning bokas en SUP till dagen efter från 11:00-13:00. Kalenderhändelsen kommer då sträcka sig från den 3 juni till 13:00 den 4:e juni. 


Ändra inställningar för månadsvyn

Ändra utseendet på din månadsvy för att matcha dina behov! Klicka på de tre vertikala prickarna högst upp till höger i kalendern. Här kan du: 

  • Välja att byta till produktvyn
  • Ändra antalet kalenderhändelser som visar samtidigt under en dag. 
  • Ändra vilka etiketter din kalenderhändelse ska ha. Exempelvis om du vill ha telefonnumret istället för namnet.
  • Välja att gruppera kalenderhändelser. En bokning med flera bokningar visas som en enda kalenderhändelse.


Med månadsvyn får du en bra överblick över dina bokningar!🙌