Gå till bokningsportalen

Lär dig hur du använder kalendern för att få överblick över bokningar över tid.

Öppna Kalender via menyn. Kalendern öppnas för dagens datum om kalendern visas i Produktvy, eller för dagens månad om kalendern visas i Månadsvy. Vilken vy du ser är markerat i övre högra hörnet.

Ändra datum eller månad genom att klicka dig fram och tillbaka med pilarna, och sök efter en bokning genom att klicka på förstoringsglaset. Du kan också ändra inställningarna för kalender-vyn. Dessa inställningar beskrivs senare i artikeln. 

Månadsvy

I Månadsvyn ser du samtliga bokningar för den nuvarande månaden. Varje dag innehåller de bokningar som finns för dagen i fallande ordning. För dagar med många bokningar står det också det totala antalet produkter som bokats. Initialt markeras bokningarna med kundens namn som etikett, senare i artikeln kan du läsa mer om hur du ändrar denna etikett till ett annat fält.

Produktvy

I Produktvyn ser du, från och med det datum som valts i datumväljaren, de produkter som har bokats, hur många, när och hur länge. Scrollar du till höger kan du se beläggningen dag för dag, timme för timme, för kommande dagar. Produktens namn är det interna namnet du angett i produktinställningarna. 

OBS! Endast huvudprodukter syns i denna vy, tillvalsprodukter syns ej. 


Filtrera vyn på produkt

Vill du filtrera på produkt klickar du på  för att öppna filtreringsverktyget. Därefter kan du välja vilka produkter som ska vara synliga i listan.

Inställningar

Du förändrar utseendet på kalendern genom att klicka på de tre vertikala punkterna uppe till höger, . Du kan:

  • Välja mellan att se kalendern i produktvy eller månadsvy.
  • Om du har kalendern i produktvy kan du ange tidsspannet som produktvyn ska sträcka sig över - 24 timmar, 7 dagar, 14 dagar eller 30 dagar. 
  • Om du har kalendern i månadsvy kan du välja hur många bokningar som ska vara synliga per dag genom att välja antal i rullistan.
  • För bokningar i månadsvyn kan du också välja hur de ska markeras genom inställningen 'Etikett på kalenderhändelse'. Du kan välja mellan de olika standardfälten vid bokning som finns aktiverade för din anläggning (exempelvis förnamn eller telefonnummer), samt ett eller flera anpassade fält och extra kundinformation.
  • Välj om kalenderhändelserna ska markeras med en kategorisymbol eller ej. Kategorisymbolerna markerar vilken produktkategori som produkterna som bokats tillhör. Läs mer i följande artikel om hur du skapar sådana kategorisymboler.

Se detaljer om en bokning

Du kan från kalendervyn se all bokningsinformation om en enskild bokning. Genom att klicka på bokningen (om du är i kalendervyn) eller den bokade produkten (om du är i produktvyn), så öppnas ett bokningsfönster som en pop-up. 

I detta fönster kan du se kundens namn, boknings-id, bokningens längd och vilka produkter som bokats, utöver betalningsinformation. Slutligen kan du också markera bokningen som startad och avslutad, samt öppna bokningen i sin helhet i ett nytt fönster. 

Förändra utseendet på bokningsfönstret

Om du vill se mer information om kunden i bokningsfönstret, klicka på pennan uppe till höger för fönstret.

Du kan här ändra den extra bokningsinformationen som finns kopplad till produkten. Detta kan exempelvis vara saker som ålder på deltagare eller registreringsnummer. Läs mer om hur du lägger till extra fält här

Använd kalendern för att få snabb överblick över antal bokningar och bokade produkter över tid ✅