Lär dig hur du använder inställningen "Tillåt bokning efter starttid".

Funktionen "Tillåt bokning efter starttid" är en av de funktioner som är kopplade till hur produkter kan bokas.

Inställningen finns under Produkter & upplevelser > [Vald produkt] > Tillgänglighet > Bokningsregler

Om inställningen är aktiverad kan kunder boka in sig på en starttid som redan har påbörjats. Det här kan vara användbart vid tillfällen då en produkt, som exempelvis en heldagshyra av mountainbike eller checkin av ett boende, är tillgänglig från en viss tid, men att bokningen inte nödvändigtvis behövs starta vid den tiden. Om starttiden inte är av speciell vikt, är denna inställning alltså lämplig.

Om "Tillåt bokning efter starttid" är aktiv, kommer inte funktionen "Tidsmarginal för bokning" att gälla, detta på grund av att tidsmarginalen ska finnas för att reglera hur långt innan en starttid en bokning kan göras, vilket i det här fallet inte ska behövas.


Den här funktionen är enbart möjlig för kunden att använda under bokningar som går under den aktuella dagen. Kunder kan alltså inte boka in sig på aktiviteter som redan varit dagarna före.

OBS! Den här inställningen möjliggör inte att kunder kan boka in sig på tider som redan är avslutade, som exempelvis att boka in sig vid 12.30 på en 2-timmarstur som startade klockan 10.


Med tillåtna bokningar efter starttid kan du öka beläggningen av dina produkter, och skapa en flexibilitet för dig och dina kunder 🙌