Lär dig hur du säljer ett presentkort!

Ett presentkort är en värdekodstyp som har ett fast innestående värde. När du skapar värdekodstyper kommer dessa att synas som produkter bland dina andra huvudprodukter i bokningsvyn. Läs mer om värdekodstyper här.

OBS! Värdekodstyper är inte samma sak som Värdekoder och rabattkoder. En värdekodstyp är något som du kan sälja till kunden och visas som en produkt i bokningsvyn medan värdekoder och rabattkoder skapas av dig manuellt, exempelvis ifall du har en kampanj eller dylikt. 


Skapa värdekodstypen "Presentkort"

 1. Gå till Produkter > Värde- och rabattkoder > Inställningar. 
 2. Här hittar du Värdekoder som säljsKlicka på "Skapa ny värdekodstyp".
 3. Ange inställningarna för presentkortet. Dessa inställningar är extra viktiga: 
  • Värdetyp: Fast värde/Presentkort
  • Pris: Presentkortets värde
  • Kan kombineras med andra koder: Aktivera om du vill att presentkortet ska kunna kombineras med andra rabatter och värdekoder inom samma bokning. 
  • Aktiv för försäljning: Behöver vara aktiv för att presentkortet ska synas i bokningsvyn. 
  • Giltighetstid: Hur länge presentkortet ska kunna användas. 
 4. Klicka "Spara" 🔒 när du är klar.
 5. Om detta är den första värdekodstypen som du skapar behöver du först aktivera försäljning av värdekoder för att dessa ska synas i din bokningsvy. Detta gör du under Värde-& rabattkoder > Inställningar > Försäljning av kodegenom att klicka "Ändra" och sedan "Aktivera försäljning av värdekoder".

Exempel: Vi skapar värdekodstypen "Presentkort - 1000 kr " som är ett presentkort med ett värde på 1000 kr. 

 1. Skapa en ny värdekodstyp. 
 2. Namnge presentkortet och lägg till en beskrivning. 
 3. Välj Värdetyp till Fast värde/presentkort. 
 4. Ange Pris till 1000 kr. 
 5. Aktivera för försäljning (tillåt den att synas på din bokningssida).
 6. Ange Giltighetstid till 365. 
 7. Glöm inte spara! 🔒 . 

Klart, nu hittar kunden värdekodstypen "Presentkort - 1000 kr " tillsammans med dina andra huvudprodukter!✅


Användning av presentkortet 

När en kund köper ett presentkort genereras en värdekod automatiskt som kunden sedan får i bokningsbekräftelsen. När kunden sedan ska använda presentkortet anges koden efter man fyllt i sina kontaktuppgifter.

Presentkort är ett bra sätt att öka intäkterna! 🙌