Den 10e maj 2022 kom ett par nya uppdateringar av systemet. Den här artikeln går igenom vilka ändringar som gjorts, varför, och länkar vidare till artiklar som förklarar hur du använder dessa funktioner.

Vilka ändringar har gjorts?

  • Tidsintervall för bokningar, som tidigare ställdes in för hela anläggningen under Inställningar, anges nu för varje produkt för sig.
  • Inställningen "Bokningsbar på" för produkter med alternativen ”Under öppettider”/”Schemalagda datum & öppettider” har försvunnit och ersatts av en ny inställning som kallas "Starttidstyp", som erbjuder större flexibilitet i hur du ställer in produkters starttider och bokningslängder.
  • Kapacitetsinställningar & schemaläggning av starttider har uppdaterats till följd av inställningen "Starttidstyp".
  • Hur schemalagda öppettider ställs in har förändrats layoutmässigt för att få bättre överblick när du har många säsonger att hantera.
  • Funktionerna "Tillåt bokning efter starttid" och "Dölj val av starttid" har lagts till.
  • Du kan nu snabbt och enkelt växla mellan olika produkter i produktinställningarna med funktionen "Byt produkt".
  • För att förhandsgranska hur ändringar påverkar en produkt kan du enkelt se dessa genom funktionen "Förhandsgranska produkt".
  • För att hjälpa dig förstå vilka steg som eventuellt saknas för att din produkt ska vara bokningsbar kan du nu klicka på "Hjälp"-knappen för att se hjälpmeddelanden kopplade till produktens status. 
  • När kalendern är i Produktvy går det nu att se din egna "Etikett på kalenderhändelse".

Varför har dessa ändringar gjorts?

Den främsta anledningen till ändringarna är att göra det mer flexibelt att skapa produkter, utifrån många olika verksamhets- och produktbehov. 

Det ska också vara lättare att skapa produkter. Färre val behöver göras, när funktioner har förenklats, förändrats eller tagits bort. Kapacitets- och schemainställningarna ska i så stor mån som möjligt fungera precis så som er verksamhet fungerar, med färre knepiga inställningar att förstå.

Med den här uppdateringen kan du också skapa flera bokningstider på manuellt angivna starttider enklare, på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Var kan jag läsa mer?


Har du frågor om uppdateringarna? Kontakta [email protected]! 📨