Vad innebär det när en bokning markeras som "Reserverad" i systemet?

När en boknings status markeras som "Reserverad" innebär detta att kunden har påbörjat en bokning men ännu inte betalat den. Bokningen är reserverad under en halvtimme från det att kunden kommer till betalsidan. Om tiden löper ut utan att betalningen genomförts så försvinner bokningen ur systemet. Genomförs betalningen blir reservationen en fullständig bokning och markeras som "Betald".


Hör dina kunder av sig och har problem med att betala? Läs vår checklista vid problem med betalningar.