Innehållsförteckning

1. Introduktion

2. Hur fungerar paket?

3. Så skapar du ett paketalternativ

4. Paketalternativens inställningar

5. Exempel på paketuppsättningar

Exempel 1: Tur & Retur-resa med valbara datum

Exempel 2: Paket med val av middag

Exempel 3: Stuga med valfri städning

Exempel 4: Cykel med inkluderade tillval

6. Bra att veta


1. Introduktion

Med paketalternativ kan du erbjuda dina kunder en enkel och sömlös bokning av flera produkter i samma bokningsupplevelse. Paketalternativ kan ses som mer avancerade tillvalsprodukter som antingen är obligatoriska eller valfria. Du kan även styra datum, tid, antal och pris för dina paketalternativ.

Testa att boka ett paket här.

I denna artikel går vi igenom paketinställningarna och exempel på uppsättningar.


2. Hur fungerar paket?

Ett paketalternativ skapas från en huvudprodukt och är ett ytterligare val som dina kunder behöver göra när de bokar en huvudprodukt. 

En huvudprodukt kan ha flera paketalternativ och ett paketalternativ kan bestå av en eller flera produkter.

I exemplet ovan är huvudprodukten "Aktivitet med boende och middag". Paketalternativ 1 består av 4 st huvudprodukter där man kan välja mellan de fyra olika boendena. Paketalternativ 2 består av 4 st tillvalsprodukter där kunderna kan boka valfritt antal mellan produkterna upp till samma antal som huvudprodukten. 

Utöver paketalternativ kan du även ha vanliga tillvalsprodukter kopplade till huvudprodukten, som bokas när huvudprodukten och paketalternativen är adderade till bokningen och kunden gått vidare till nästa steg i bokningsprocessen.


3. Hur du skapa ett paketalternativ

När du skapar ett paket är huvudprodukten vars inställningar du är inne på den produkt som dina kunder först kommer se när de bokar. 

Ska du koppla ett paketalternativ rekommenderar vi att du gör huvudprodukten "aktiv för admin" medan du skapar paketalternativet, alternativt kopierar huvudprodukten, gör kopian "aktiv för admin" och skapar paketalternativen i den produkten. På så sätt kan du sätta upp allt  i lugn och ro utan att kunderna upplever tillfälliga ändringar i bokningsupplevelsen.

Ska man kunna boka produkten som ett paket, till exempel ett "Cykelpaket" eller "Aktivitet med boende & middag" behöver du skapa en sådan huvudprodukt. Huvudproduktens bokningslängd ska då sträcka sig hela längden som paketet sträcker sig (till exempel 3 dagar). Därefter kan du koppla paketalternativ där kunderna själva kan välja till exempel boende, aktiviteter och/eller maträtter.


4. Paketalternativens inställningar

När du skapat alla produkter som ska ingå i paketalternativet går du in på huvudproduktens inställningar > Tillval & Paket > Lägg till paketalternativ. Där du hittar alla inställningar för paketalternativet.

Namn: Namnet på paketalternativet syns mot kund som en rubrik för valet. Namnet kan antingen vara något enkelt som "Returresa" eller "Välj din returresa", om paketet är valfritt kan du även välja att formulera det som "Vill du boka en returresa?".

Beskrivning: Denna beskrivning visas under namnet för paketalternativet där du kan informera om valet, till exempel att specialkost anges i nästa steg vid bokningen av paketalternativet för middag.  

Tillåt val bland flera produkter: Aktivera denna om du vill att kunderna ska välja mellan flera olika produkter, till exempel maträtter (tillvalsprodukter). Kom ihåg att det inte går att kombinera huvud- & tillvalsprodukter i samma paketalternativ. 

Datum: Här kan du välja om kunden själv ska göra valet när paketalternativet äger rum, eller om datumet redan är förbestämt.

Starttid: Här kan du välja om starttiden är bestämd i förväg eller om kunden ska få välja starttid själv. 

Kom ihåg att produkterna i paketalternativet måste ha en schemalagd starttid på huvudproduktens starttid eller på den förbestämda starttiden för att det ska gå att boka.

Bokningslängd: Välj om paketalternativet ska ha en bokningslängd som är samma som huvudproduktens eller om den är förbestämd.

Antal: Här kan du välja om paketalternativet ska vara obligatoriskt för alla som bokat huvudprodukten, om paketalternativet ska vara valfritt eller om kunden ska få väljapaketalternativets antal själva. 

Priskategori: Här kan du välja om kunderna ska kunna välja priskategori eller om det ska vara samma valda priskategorier som huvudprodukten. 

Pris: Du kan välja om priset på produkten i paketalternativet ska förändras som del av paketet. Till exempel om du justerar priset med 50% kommer priset för produkten i paketalternativet kosta hälften så mycket som produktens egna prisinställningar. Du kan även sätta ett fatpris för paketalternativet. 

Visa pris för produkten i paketet: Om du valt att inte tillåta val av priskategori kan du dölja priserna för produkterna i paketalternativet. Döljer du detta kommer priset för produkten räknas in i huvudprodukten. Däremot kommer alltid pris & momssats för respektive produkt att synas på kvittot.

Aktivera produktalternativet: Slutligen behöver du aktivera paketalternativet för att göra det synligt för kunderna. 

Kom ihåg att alla produkter som paketalternativet innehåller behöver ha statusen aktiv (för kund och/eller admin) och vara bokningsbara under datumen/starttiderna som du ställt in för paketalternativet för att de ska synas.


5. Exempel på paketuppsättningar

Här kommer några exempel på hur du kan använda paketalternativ. 


Exempel 1: Tur & Retur-resa med valbara datum

Detta paket tillåts kunderna att välja fritt bland datumen och starttiderna för återresan. Då det är obligatoriskt för alla i bokningen att boka hemresan (den är obligatorisk) anpassas den automatiskt till huvudproduktens antal. 

Då paketalternativet inte tillåter val av priskategori tilldelas huvudproduktens priskategorier per automatik, vilket i detta fall gör att 2 vuxna och 2 barn bokas även för återresan. 


Exempel 2: Paket med val av middag

Detta paketalternativ är skapat av endast tillvalsprodukter. Då middagen sker i samband med vandringen är tider, datum och bokningslängder densamma som för huvudprodukten, däremot ska kunderna få välja fritt mellan antalet. I detta fall går det som max att boka 1st produkt i paketalternativet per bokad huvudprodukt. 


Exempel 3: Stuga med valfri städning

I detta exempel är alla datum, starttider och antal samma som huvudprodukten. Tillvalsprodukten är valbar som ja/nej där priset visas för att visa kunden priset för städningen. 


Exempel 4: Cykel med inkluderade tillval

I detta exempel ingår priset av samma antal tillvalsprodukter som bokade huvudprodukt (2st) vilket gör tillvalen obligatoriska. I dessa fall behövs två paketalternativ. När man har två paketalternativ på detta vis visas inte alternativens namn utan texten "Paketet innehåller" visas per automatik i dessa fall. 


6. Bra att veta

För att paketalternativen ska vara bokningsbara för kund behöver alla produkter ha statusen ”Aktiv för kund och administratör”. Vill du inte att produkterna i paketalternativen ska gå att bokas utanför paketen behöver du därför skapa nya widget där dessa produkter exkluderas.

Det är även viktigt att du testbokar och ser hur bokningsupplevelsen blir för dina kunder, och dubbelkollar så att alla produkter i paketalternativen går att boka.