För att få en helhetsbild över din verksamhet är sidan Överblick ett bra ställe att kolla på. I vänstermenyn under Överblick kan du se statistik över antalet bokningar och intäkterna, så att du snabbt och enkelt kan få koll på olika produkters belastning, efterfrågan och intäkter.


Hur du läser av statistiken:

När du i vänstermenyn klickar "Överblick" kommer du till statistiksidan. Där ser du först en graf över vald tidsperiod (dag, månad eller år), du kan även bestämma om du vill att grafen visar intäkter eller antal.

🌟 Tips! Vill du se statistiken eller antalet bokningar för en specifik tidsperiod kan du klicka på månaden/året som visas så kan du bestämma den exakta tidsperioden du vill se.


Under grafen hittar du nyckelsiffror, här är vad de betyder:

Rekordförsäljning: Denna siffra visar vilken dag som du haft mest försäljning under den valda tidsperioden. 

Rekordantal: Denna siffra visar vilken dag flest produkter som var bokade/ägde rum under den valda tidsperioden. Denna siffra räknar inte bara antalet bokningar utan räknar antalet bokade produkter i varje bokning. 

Till exempel: Om någon bokat 6st dubbelkajaker kommer det visa 6st i antal, då det är antalet produkter som är bokade.

Medelantal: Denna siffra visar hur många produkter som är bokade i snitt per dag under den valda tidsperioden. 

Totalintäkt: Denna siffra visar värdet på bokningarna som ägt rum under den valda tidsperioden, det vill säga bokningsvärdet.


Vad är skillnaden mellan försäljning och intäkt? 

Notera att Totalintäkt och Försäljning inte är samma sak. Totalintäkten räknar värdet på bokningarna som ägt rum, medans försäljningen räknar värdet på bokningarna som skapats/transaktionerna som gjorts under tidsperioden. 

Till exempel: En bokning som skapas/betalas i juli men äger rum i augusti kommer hamna på försäljningsstatistiken/rapporten för juli medans bokningens intäkt/bokningsvärdet blir i augusti. 


Hur du läser statistik-tabellen

Längst ner på sidan hittar du en översikt där du kan se antalet bokade produkter per dag samt intäkterna för respektive produkt under den valda tidsperioden, 

Klickar du på de olika datumen kommer du till Manifestet för den valda dagen och kan se alla bokningar som startade dagen. 


Nu har du full koll på hur du läser av Överblick-sidan 🌟