Koppla dina produkter till smarta lås för en sömlös upplevelse för obemannade verksamheter. Genom integrationen med Igloo kan du automatiskt skicka ut engångskoder till dina kunder som gäller under kundens bokningslängd för dina smarta lås. 

För att komma igång med integrationen behöver du först beställa Igloo-låsen. Vi rekommenderar att du vänder dig till vår kontaktperson Erik på SmartLocks ([email protected]) för att beställa dina lås.


Aktivera Igloo-integrationen

När dina lås har levererats kan du aktivera integrationen med Igloo Home. Här nedan kan du läsa hur du går tillväga.  

1. I BookSpot, gå in på Inställningar > Integrationer > Igloo Home

2. Godkänn villkoren och klicka "Aktivera".

Sedan är du redo att börja använda Igloo! 


Så kopplar du ett Igloo-lås till en BookSpot-produkt

  1. Ladda ner appen IglooHome på din smartphone i AppStore eller GooglePlay.
  2. Öppna och logga in i IglooHome applikationen.
  3. Säkerställ att du har synkat/lagt till ditt lås hos IglooHome som du vill koppla en BookSpot-produkt till.
  4. Under tabben "Enheter" kommer ditt tillagda lås i listan synas nu.
  5. Klicka på "Koppla produkt" och följ flödet.
  6. Klar! Din produkt är nu kopplad mot låset.

Om du klickar på ditt lås (under Integrationer > Igloo > Enheter > Hantera lås) efter att det kopplats mot en BookSpot-produkt får du upp detaljerad information om låset och dess utfärdade koder. Härifrån kan du även skapa manuella koder samt se din huvudkod.


Utskick av kod

Det automatiska meddelandet som går ut till kund kan du själv styra över och förhandsgranska. Detta hittar du genom att i BookSpot gå till Inställningar > Automatiska meddelanden > Smarta lås.

Där kan du bland annat justera ifall du själv vill ha en kopia av varje utskick, när koden ska skickas till kunden (Utlösare direkt eller x timmar före bokning) samt ändra den standardbaserade texten i utskicket.


Skapa manuella koder

Du kan skapa manuella koder till de lås som är kopplade till en produkt. Du skapar en ny kod genom att gå in på Integrationer > Igloo > Enheter > Hantera lås > Skapa ny PIN-kod

Syftet med detta är att du ska kunna låsa upp ett lås utan att behöva göra en bokning. Tänk på att det finns flera olika varianter av koder, skapa upp en kod som passar bäst med det ändamål koden ska användas för.


Ta bort koder

Tyvärr går det inte att ta bort egenskapade eller genererade pinkoder direkt från BookSpot då IglooHome inte stödjer detta.

För att ta bort koder behöver du därför gå in på IglooHome-appen och se om dem erbjuder denna möjlighet där. Borttagna koder från IglooHome-appen kommer inte ta bort koderna hos oss av säkerhetsskäl. Det vill säga, vi för historik på de koder BookSpot står som ansvarig utgivare för. Det kan komma att rensas upp bland äldre utfärdade koder per automatik under viss hantering från oss på BookSpot.

För att se om en kod är giltigt, vänligen kolla giltighetslängden på den utfärdade koden.


Bra att veta

Det finns en del saker som är bra att veta om hur Igloo-integrationen fungerar.

När en kund bokar en produkt som är kopplad till ett lås skickas en kod till kunden. Beroende på vilken start och sluttid som kunden har bokat produkten justeras giltighetslängden för koden till närmaste timme. Ni kan ändra marginalen på detta beteende under fliken Inställningar. I dagsläget tillåter Igloo enbart antal timmar för marginalen.

Exempel: Om en produkt bokad mellan 15:20-17:20 kommer bokningens kod automatiskt justeras till 15:00-18:00. Detta är baserat på Igloo's krav för hur man tillåts att skapa koder. Detta är ingenting kunden kommer bli informerad om utan ser sin start- och sluttid för produkten.


🔒Tveka inte att kontakta vår support om du har frågor eller funderingar om integrationen med Igloo!