Istället för att göra en full återbetalning till en kund, kanske för att sällskapet i bokningen råkat ut för sjukdom eller på grund av väderförhållanden, kan du skapa ett presentkort att skicka ut till kunden. På detta sätt får du behålla pengarna och kunden har rätt att utnyttja återstående värde när de bokar en upplevelse hos din verksamhet. 


Så skapar du ett presentkort från återstående belopp i en bokning:

1. Gå in på bokningen.

2. I bokningen, under Betalning > Presentkort klickar du "Skapa presentkort" (se bild nedan). Det behöver finnas en betalning i. bokningen för att det ska gå att skapa ett presentkort från beloppet. 

3. Du får då upp ett "Presentkorts-kort" där du kan skriva in värdet på presentkortet (maxvärdet är totalbeloppet på betalningen), när kodens sista giltiga dag är (sista dagen kunden kan skapa en bokning med koden) och skriva ett meddelande. Klicka därefter "Skapa presentkort".

4. När du klickar "Skapa presentkort" skickas koden till kunden i ett automatiskt meddelande. Se nedan för ett exempel på hur detta meddelande ser ut.

5. Du hittar bokningens värdekod när du klickar på "presentkort"-symbolen i bokningen.

 6. Vill du som admin göra ändringar i värdekoden kan du söka på koden under Produkter (i vänstermenyn) > Värde- & rabattkoder. 

Genom att skapa presentkort istället för att göra återbetalningar slipper du returnera intäkter och samtidigt håller hög kundnöjdhet. 🙌