I BookSpot finns det några olika belopp som mäts, till exempel försäljning och intäkter. Det är viktigt att veta skillnaden mellan dem för att hitta rätt siffror och förstå rapporterna i systemet.

Det är väldigt sällan som det skett något fel i systemet och hur det räknas intäkterna och försäljningen, utan den vanligaste anledningen är att man antingen kollar på fel siffra eller glömmer att inkludera någon avigift eller moms. 


Här listar vi de olika begreppen och vart du hittar rätt siffror:

Försäljningsrapporterna: Dessa rapporter visar alla betalningar som skett genom systemet för tidsperioden du valt. Det kan vara bokningar som ägt rum under perioden, men även bokningar som betalats under perioden men som har ett senare startdatum. 

Totalintäkter: Dessa siffror visar på det totala värdet på bokningarna i systemet som ägt rum under den valda tidsperioden. 

Exempel: Tina bokar och betalar en hundspannstur i November 2023 inför hennes fjällsemester i Januari 2024. Denna bokning kommer hamna på November månads försäljningsrapport, i och med att det var tidpunkten för transaktionen. Däremot kommer den räknas för totalintäkterna i Januari i och med att det är då bokningen äger rum. 


Varför Försäljningsrapporten inte stämmer överens med insättningarna på kontot.

För att få rätt försäljningsrapport som underlag för bokföringen behöver du logga in i ditt konto hos din onlinebetalleverantör, och ladda ner rapporten som finns där. Försäljningsrapporten i BookSpot kan inte användas som bokföringsunderlag då den listar försäljningen genom systemet, och är inte samma sak som inbetalningarna från din onlinebetalleverantörer till ditt konto.

Anledningen till detta är för att den inte inkluderar avgiften som onlinebetalleverantören tar per transaktion. Därför kommer dina försäljningssiffror och onlinebetalningsrapporten i BookSpot att skilja sig något.