Lär dig hur du lägger till en ny användare

Endast adminstratörer kan lägga till och hantera användare.

Du kan snabbt och enkelt lägga till nya användare i din anläggning. Det finns 4 typer av användarbehörigheter: Administratör, Operatör,  Operatör+ och Agent/Återförsäljare.

Olika typer av behörigheter:

  • En Administratör (admin) har tillgång till alla inställningar och kan därför hantera bokningar, produkter och lägga till nya användare.
  • En Operatör kan endast se, lägga till och ändra bokningar i manifestet och kalendern. 
  • En Operatör+ har samma behörigheter som en Operatör men kan även ta bort bokningar och göra återbetalningar.
  • En Agent/Återförsäljare kan se produkters tillgänglighet samt lägga till, ändra och ta bort bokningar som de själva gjort.Såhär bjuder du in nya användare

Steg 1: Gå till Inställningar > Användare och klicka på "Bjud in ny användare". 

Steg 2: Fyll i den nya användarens mailadress och välj om användaren ska vara Administratör, Operatör+, Operatör eller Agent/Återförsäljare.

Steg 3: Klicka på "Skicka inbjudan". 

Den nya användaren kommer sedan få ett mail till den angivna mailadressen. Där behöver personen acceptera inbjudan och skapa ett BookSpot konto. 

Om den nya användaren inte hittar inbjudan: 

  • Be personen kolla sin skräppost. 
  • Kontrollera att mailadressen stämmer. 
  • Skicka inbjudan igen genom att klicka på "●●● " och sedan "Skicka inbjudan igen".


Hantera användare

Under Inställningar > Användare kan du även hantera dina användare. 

  • Ändra roll: Genom att klicka på en användares roll kan du välja om personen ska vara Administratör, Operatör+,  Operatör eller Agent/Återförsäljare.
  • Ta bort användare: Klicka på "●●●" och sedan "Ta bort inbjudan". 

 

Nu kan du allt om hur du lägger till, tar bort och hanterar nya användare! 🙌