Lär dig hur du läser av produktvyn! 

Produktvyn är smidig att använda för att se hur många av dina produkter som är bokade under en viss tidsperiod. 

Tips! Om du har mer än ca 30 bokningar per dag brukar det vara enklare att istället använda bokningsmanifestet för att hantera in och utcheckning av kunder/bokningar.

Produktvyns olika funktioner

Antalet bokade produkter


Varje enskild markering i kalendern representerar en enskild produkt, medan färgerna på markeringen representerar vilken bokning den tillhör. Vi kan exempelvis se att det är en bokning som bokat 7 st K1 och 7 st K2 klockan 18:00 eftersom markeringarna har samma färg. 

Pssst, du kommer till bokningsdetaljerna genom att klicka på markeringarna. Kom ihåg att om markeringarna har samma färg är det samma bokning.


Ändra inställningar för produktvyn

Ändra utseendet på din produktvy för att matcha dina behov. Klicka på dem tre vertikala prickarna högst upp till höger i kalendern. Här kan du: 

  • Byta till månadsvyn
  • Välja antalet dagar du vill kunna se framåt.
  • Ändra vilken etikett din kalenderhändelse ska ha. Exempelvis om du vill ha telefonnumret istället för namnet!

Med produktvyn får du en visuell överblick av dina bokningar! 🙌