Lär dig vad skillnaden är mellan maxkapacitet och starttidskapacitet!

Starttidskapaciteten är det största antalet av en viss produkt som kan bokas med samma starttid.

Maxkapacitet är det största antalet av en viss produkt som kan vara bokat samtidigt.


Varför behövs både maxkapacitet och starttidskapacitet?

Maxkapaciteten och starttidskapaciteten är faktorer som kommer att begränsa den slutgiltiga tillgängligheten, det vill säga hur många av en viss produkt som finns tillgänglig på en viss starttid. 

Exempel

Höghöjdsbanan Get Up har plats för 50 kunder samtidigt i parken. Man kan starta sin bokning varje timme och få tillgång till parken i 3 timmar. För att inte alla 50 ska kunna starta samtidigt och då överbelasta personalen har Get Up satt en begränsning på att max 20 kunder får starta samtidigt vid varje starttid.


Den slutgiltiga tillgängligheten för starttiden kommer att bestämmas av antalet tillgängliga produkter som finns kvar under den period som bokningen gäller i kombination med hur många platser det finns kvar på starttiden. I tabellen nedan kan vi se att trots att det finns 10 platser kvar på starttiden 12:00 är den slutgiltiga tillgängligheten 0 eftersom det totala antalet bokade platser är 50 samma tid.

Starttider
Nya kunder per starttid
(Starttidskapacitet = 20)
Totalt antal i parken
(Maxkapacitet = 50)
Platser kvar på starttiden
Platser kvar i parken
Platser som kan bokas
10:00
20
20
0
30
0
11:00
20
40
0
10
0
12:00
10
50
10
0
0
13:00
8
38
12
12
12
14:00
15
33
5
17
5


Vi ser att antalet bokningsbara produkter för en viss starttid kommer att begränsas av det som är lägst av antalet tillgängliga platser i parken och antalet tillgängliga platser på starttiden. 


Om produktens tillgänglighet endast kontrolleras mot maxkapaciteten

För starttidstypen Automatiskt genererade starttider under öppettider kontrolleras tillgängligheten endast mot maxkapaciteten då starttidernas starttidskapaciteter är samma som produktens maxkapacitet.

Om produktens tillgänglighet endast kontrolleras mot starttidskapaciteten.  

För starttidstyperna där du manuellt anger starttider behöver du ange en starttidskapacitet för varje tid. Du kan då välja om produktens tillgänglighet ska begränsas av en maxkapacitet eller inte. 

Om produkten inte begränsas av en maxkapacitet kommer tillgängligheten endast att bero på starttidskapaciteten.


Nu är du proffs på skillnaden mellan maxkapacitet och starttidskapacitet! 🙌 

Du kan läsa mer om hur du ställer in maxkapacitet och starttidskapacitet här.