Lär dig hur du skapar en rabattkod

En rabattkod är en typ av värdekod som ger ett procentuellt avdrag på priset. Läs mer om värdekoder här: Så skapar du värdekoder och rabatter

Denna artikel visar ett exempel på hur en rabattkod hade kunnat se ut, exempelvis en studentrabatt. 

Så här gör du:

Vi skapar nu en studentrabatt som ska ge 20% på kajakpaddling under sommarmånaderna på vardagar. 

  1. Gå till Produkter > Värde & Rabattkoder > Rabattkoder
  2. Klicka på Skapa ny rabattkod
  3. Välj din kod, exempelvis:
  4. Välj typen Procentuell rabatt och ange det procentuella värdet till 20%

  5. Du kan välj att begränsa vilka produkter som rabatten ska fungera på; Avaktivera gäller för alla produkter och välj endast kajaker. I det här exemplet begränsar vi koden till att endast fungera för Enmanskajak och Tvåmanskajak. 
    Om en produkt har prisinställningen Rabatterbar avaktiverad kommer inga rabattkoder gå att appliceras på just den produkten. Du hittar inställningen inuti produkten under Priser > Övriga prisinställningar
  6. Avaktivera helgerna för att endast tillåta att rabatten är giltig för bokningar mellan måndagar och fredagar. Sista användningsdag bestämmer hur länge koden ska gå att boka med, så eftersom att koden ska kunna användas tillsvidare kan man sätta ett datum långt fram i tiden.  
  7. "Perioder" anger när bokningarna som görs med koden ska äga rum. Denna exempel-rabatt ska bara kunna tillämpas på bokningar som sker över sommaren, därför anger vi sommarmånaderna fram till 2024 som perioder. Om rabatten i detta exempel ska fortsätta kunna användas efter 2024 behöver ytterligare perioder läggas till.
  8. Nu har du skapat en studentrabatt! Glöm inte spara 🔒

Rabattkoder är ett bra verktyg för att locka nya målgrupper, exempelvis studenter! 🙌