Lär dig hur du avläser fakturan från BookSpot.

Fakturorna finner du under Rapporter > Månadsrapporter i menyn. Klicka på knappen PDF för att ladda ned månadens faktura.

Fakturan visar en sammanställning av

  • Bokningsvärdet (netto), "Net booking value", vilket är det sammanlagda värdet i kronor för alla bokningar som gjorts under den valda månaden, exklusive moms. 
  • "Partner share" och "BookSpot's share", din anläggnings respektive BookSpots andel av bokningsvärdet (regleras i avtalet).
  • Fakturabelopp (BookSpots andel + 25% moms).

Har du frågor om fakturan? Kontakta vår support på [email protected] 📨