Lär dig hur du avläser månadsrapporterna.

Varje månad fakturerar BookSpot för den föregående månadens bokningsvärde exklusive moms. 

Fakturorna med tillhörande rapporter finner du under Rapporter > Månadsrapporter i menyn.

Rapporterna är uppdelade i fakturarapport och försäljningsrapport. Fakturarapport är underlag för den fakturan som ska betalas till BookSpot. Försäljningsrapport visar all försäljning en viss månad, med momssatser, betalningar och returer, uppdelat på online och offlinerapporter.


Fakturarapporten

Fliken OVERVIEW

Detta är en kopia på fakturan som visar en sammanställning av

 • Bokningsvärdet (netto)
 • Din anläggnings andel av inkomsten (regleras i avtalet)
 • OutVentures andel av inkomsten (regleras i avtalet)
 • Faktureringskostnad (OutVentures andel + 25% moms)

Fliken INVOICE_DETAILS

Här finns informationen som fakturan utgår ifrån. Varje rad representerar en avgift kopplad antingen till en bokning, ett sålt presentkort/värdekod, eller en annan avgift, som hänförs till den aktuella månaden.

Fliken innehåller följande kolumner och information:

 • DATE: Datumet för avgiften.
 • TYPE: Hur avgiften betalas. MANUAL betyder att avgiften ska betalas med faktura, STRIPE betyder att avgiften betalas automatiskt online.
 • DESCRIPTION: En kort beskrivning av avgiften. Avgiften berör en bokning står här mellan vilka tider bokningen gällde, för sålda värdekoder står namnet på värdekoden.
 • ORDER_ID: För de avgifter som är kopplade till en bokning eller värdekod står här det id som bokningen/värdekoden är kopplad till.
 • NET_VALUE: För de avgifter som är kopplade till en bokning eller värdekod står här nettovärdet på bokningen/värdekoden (försäljningspris exklusive moms).
 • FEE: Avgiften till BookSpot.
 • CURRENCY: Valutan som nettovärdet och avgiften anges i.


Om en bokning blivit avgiftsbelagd en månad, och sedan förflyttas till en annan månad, kommer den inte bli avgiftsbelagd igen. Däremot om det görs ändringar i priset på bokningen (ökning eller minskning av priset) så att avgiften beräknas annorlunda kommer differensen hamna på en ny rad i denna tabell.

Exempel 1: Ombokning 
En bokning ska äga rum den 30 juli, värd 100 kr netto. Avgiften beräknas till 3 kr, och hamnar som en rad i tabellen INVOICE_DETAILS med datum 30 juli. Kunden får förhinder och gör en ombokning till 3 augusti istället. Avgiften beräknas fortfarande till 3 kr. Trots att bokningen numer äger rum i augusti kommer avgiften synas i julirapporten, eftersom det var då avgiften beräknades från början, och ombokningen innebar ingen förändring i avgift.

Exempel 2: Återbetalning 
En bokning ska äga rum den 1 juli, värd 100 kr netto. Avgiften beräknas till 3 kr, och hamnar som en rad i tabellen INVOICE_DETAILS med datum 1 juli. Kunden blir sjuk och anmäler detta samma dag. Ni har som policy att återbetala 50% vid denna typ av händelser, och gör en återbetalning dagen efter, den 2 juli, på 50 kr. Avgiften beräknas nu till 1,50 kr, och därför skapas en ny rad i tabellen INVOICE_DETAILS den 2 juli med negativ avgift -1,50 kr för att total avgiften för bokningen ska bli rätt.


Försäljningsrapporten

Försäljningsrapporten är uppdelad i två rapporter för att förenkla för dig i din bokföring - online (alla betalningar som gjorts online av kund) och offline (alla manuellt registrerade betalningar av admin/personal). I många fall är det framförallt "onlinerapporten" som du behöver använda från BookSpot för att använda som underlag i din bokföring av betalningar via din onlinebetallösning.

Fliken Försäljningsrapport

Denna flik ger en överblick över alla dina inbetalningar och returer via den betallösning du använder för onlinebetalningar. Här kan du läsa av:

 • Alla nya inbetalningar under perioden
 • Alla returer under perioden
 • Försäljning uppdelad på momssatser (med hänsyn till returer)

Fliken Bokningar & värdekoder

Denna flik visar samtliga nya bokningar och sålda värdekoder som inträffat under perioden, antingen skapat av kunden själv via din hemsida/bokningswidget, eller skapat av dig som admin/personal via backoffice-delen i BookSpot.

Varje rad representerar en försäljning av produkt eller en värdekod som skapats under perioden; en bokning kan alltså vara representerad på flera rader med olika produkter. Om en bokning har Ombokningsgaranti läggs detta till som en egen rad i listan med 0% moms i enlighet med skatteverkets bestämmelser (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/332516.html?date=2015-03-10). 

Fliken Betalningar

Under den här fliken hittar du samtliga betalningar som registrerats under perioden, samt vilken bokning betalningen är kopplad till (kolumnen Order ID). 

Fliken Returer

Under denna flik syns samtliga returer under perioden, samt vilka momssatser returen avser. 

Den rapporten som skapas av betallösningen (exempelvis Bambora/Worldline eller Stripe) kan du hitta genom att logga in på deras hemsida.Undrar du något över informationen i din rapport? Hör av dig till oss på [email protected] så hjälper vi dig! 📨