Lär dig hur NPS fungerar samt hur du avläser din anläggnings NPS.

NPS är ett bra mått på hur dina kunder upplevt din anläggning. NPS-värdet och kundkommentarer syns bara för dig som administratör och är värdefull information för att dig oavsett om resultatet är högt eller lågt. 

Aktivera NPS

Inställningar för NPS finns under Inställningar > Kundnöjdhet (NPS). 

  1. Klicka på "Ändra" till höger om "Aktivera uppföljningsmail för NPS".
  2. Klicka på slidern som dyker upp för att aktivera.
  3. Klicka på knappen "Spara".
OBS! När du aktiverar NPS för första gången kommer uppföljningsmailet skickas till alla kunder som har avslutat en bokning inom dem senaste 30 dagarna 


Så här fungerar NPS

NPS står för Net Promoter Score och är ett sätt att mäta frågan "Hur troligt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en kollega eller vän?"

Dina kunder får ett mail efter att deras bokning avslutats, där de kan besvara frågan "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [anläggningens namn] till en vän eller kollega?" på en elvagradig skala, 0-10. Därefter delas de svarande upp i olika grupper.

De som svarat 0-6 kallas "Detractors" vilket vi här kan kalla "Kritiker".

De som svarat 7-8 kallas "Passives", vilket vi här kan kalla "Passiva".

De som svarat 9-10 kallas "Promoters", vilket vi här kan kalla "Förespråkare".

Så här beräknas NPS

NPS beräknas i procent. 

NPS = (Andelen Förespråkare / Summan av alla som svarat) - (Andelen Kritiker / Summan av alla som svarat)

NPS kan anta ett värde mellan -100% och 100%. 

Exempel 1

10 av dina kunder har svarat på frågan "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?". 3 har svarat 0-6, 4 har svarat 7-8, 3 har svarat 9-10.

NPS blir då
NPS = (3 / 10) - (3 / 10) = 0%

Exempel 2

15 av dina kunder har svarat på frågan "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?". 3 har svarat 0-6, 4 har svarat 7-8, 8 har svarat 9-10.

NPS blir då
NPS = (8 / 15) - (3 / 15) = 5 / 15 ≈ 33%

Hur ska jag tolka NPS?

Din anläggnings NPS kan du se antingen via Bokningsmanifest eller Inställningar > Kundnöjdhet (NPS), hos den senare hittar du också kommentarer och betyg från de senaste 30 dagarna.

Om din NPS är 0% betyder det att lika många är Förespråkare (betyg 9-10), som Kritiker (betyg 0-6), av sin upplevelse hos dig.

Allt över 0% förtjänar en klapp på axeln, men ju högre - desto bättre! Om din verksamhet når 50% eller högre har du verkligen lyckats - det betyder att en majoritet eller fler av dina kunder hamnar i kategorin Förespråkare.

OBS! Det är alltid värt att gå in och se över din NPS-siffra och eventuella kommentarer som har kommit in från kunderna, oavsett vilket betyg du har! Från kundsvaren får du värdefull information om hur de upplevt sin vistelse.


Med NPS får du bättre koll på hur kunderna upplever din verksamhet! 🙌