Alla produkter måste ha minst ett baspris för att kunna bokas. Lär dig hur du ställer in priser för dina produkter och upplevelser.

Priset på produkten ska betraktas som en prisregel, det vill säga hur priset ska beräknas vid en viss bokningslängd, för en viss priskategori. Läs mer om hur bokningslängder fungerar och hur du lägger till fler här. I denna artikel kan du läsa mer om hur du skapar fler priskategorier.


I Produktinställningar för en produkt, öppna fliken Priser

  1. Klicka på knappen "Nytt baspris".
  2. Välj vilken kategori priset ska tillhöra. Om du har flera priser för samma produkt, exempelvis vuxen- & barnpriser, behöver du skapa olika priskategorier.
  3. Välj mellan pristyperna Fastpris, Pris per... och Strukturerat pris. Nedan förklaras skillnaderna mellan dessa.

Fastpris

Om priset är oberoende av bokningens längd, är detta ett lämpligt val. Fastpris är också passande att använda när produkten alltid bokas under lika lång tid.

Pris per...

Om du har många olika bokningslängder men priset per tidsperiod är konstant är detta en lämplig pristyp. Du kan välja både pris per minut, timme, dygn, vecka och månad.

Strukturerat pris

Vill du exempelvis göra det billigare per timme om man bokar under en längre tid, är denna pristyp passande. Du kan sätta olika priser för olika tidslängder - timmar, dygn, veckor och månader. Strukturerat pris är alltså inte linjärt på samma sätt som typen "Pris per..." är. 

Du lägger till fler tidslängder genom att klicka på knappen "Ny rad". 

OBS! Tidslängderna för typen "Strukturerat pris" är inte kopplade till de bokningslängder du skapat under Produkt > Bokningslängder. Skulle de inte korrelera kommer systemet avrunda uppåt till den närmaste definierade tidslängden för att prissätta produkten.

Exempel
Du har valt prislängderna 1 timme (100 kr) och 4 timmar (200 kr), men produkten har bokningslängderna 1 timme och 2 timmar. Väljer kunden bokningslängden 2 timmar kommer produkten kosta 200 kr.


Inom pristypen Strukturerat pris kan du också lägga till "Pris för varje extra...", som i bilden ovan. Det här möjliggör att du kan kombinera typen Strukturerat pris med en linjär prisökning, som aktiveras när bokningslängden överstiger den längsta definierade tidslängden i priset. Följande tabell förklarar hur inställningarna Strukturerat pris och "Pris för varje extra" hänger samman, utifrån bilden ovan:

BokningslängdPrisFörklaring
1 timme200 krDirekt kopplat till prisregel.
2 timmar400 krAvrundas uppåt tidsmässigt till 4 timmar.
4 timmar400 krDirekt kopplat till prisregel.
1 dygn550 kr
Direkt kopplat till prisregel.
5 dygn3000 krAvrundas uppåt tidsmässigt till 1 vecka. 
1 vecka3000 krDirekt kopplat till prisregel
1 vecka, 1 dygn3450 kr3000 kr för en vecka + 450 kr för ett extra dygn
2 veckor 5800 kr3000 kr för en vecka + 2800 kr för en extra vecka
2 veckor, 3 dygn7150 kr

3000 kr för en vecka + 2800 kr för extra vecka + 3*450 kr för 3 extra dygn


Glöm inte att spara! 🔒

Läs mer om...