Lär dig hur du använder funktionen "marginal till stängning"

Marginal till stängning begränsar hur nära anläggningens stängningstid en produkt kan bokas. Funktionen gör alltså starttider otillgängliga för bokning inom den angivna tidsmarginalen. 

Eftersom att funktionen använder sig av anläggningens öppettider kommer den endast påverka produkter som har starttidstypen Automatiskt genererade starttider under öppettider eller Manuellt angivna starttider under öppettider. 

Såhär aktiverar du funktionen

  1. Gå till Inställningar > Bokningar
  2. Navigera till Bokningsinställningar och klicka på Ändra. 
  3. Ange hur många minuter innan stängningstid som kunden ska kunna boka en produkt. Anger du exempelvis 60 minuter komma alla starttider inom 60 minuter från stängningstid att bli otillgängliga. 

Marginal till stängningstid tillåter dig tid att stänga anläggningen i lugn och ro!🙌